2% z dane - aktuálne

Aj v tomto roku môžete prispieť na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, nenarodeného života, službu mentálne a telesne postihnutým, pomoc týraným a opusteným ľuďom, sprevádzanie starých, chorých a zomierajúcich ľudí,

a to formou poukázania 2% z Vami už zaplatenej dane na Spišskú katolícku charitu,

ktorá bola notárskym úradom dňa 30. 9. 2008 zapísaná do registra právnických osôb na prijímanie 2% zo zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie roka 2008.

Identifikačné údaje SpKCH sú:

Obchodné meno alebo názov : Spišská katolícka charita

Sídlo: Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35514221


Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.


Prílohy k dokumentu na stiahnutie

Autor: milan.ferenčík e-mail | 20. 2. 2009 | 14.21 | Prečítané: 1610

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW